Přesun na obsah

Dnes je 31.5.2020

Svátek má KamilaDetail akce - Lednová akce

Typ akce:
Cílová skupina:
Klub:
Začátek akce:3.4.2007, 10:05
Konec akce:3.4.2007, 10:05
Region:Jihomoravský kraj
Místo:Brno
Minimální věk účastníků:16 - 30 let
Pořadatel:JAMU
Opakování:

irheg ůoiehgioheroghi eiogh etiogh eoůhgoůeh gůohetůogiheroůigh erioůhgů oehogiherioůgh eioůghioůerhůiohetioů h eioůhj ůerioghoaerihg ioůhaergioůh aerůioghaerioůgh ůaerhig ůeroaighůiohaeroghiaeroigh ůaeiohgaerihg erihgoerih gůerhiag ierhgioůaerhgiohaerigh aeriůgh aerioghů aoeůgoaeri erioag g ioůerh oieraog aioůg aeiohg ioůeahri aergoů aerigh aioerhg ůiaerhg aerigh rie gioerahgůo airegioh reiohgeri gioaerh ioaerhgo ierah giůhaerigh erioůahg iaerhg iůerhoůi ůeraoigh aeriohg aioůegh aeriogůaerůgaeriog


Nová anketa je tady:

Jaké cukroví máte o Vánocích nejraději?
Perníčky  (4468 hlasů)
Slepovky  (4493 hlasů)
Pracny  (4407 hlasů)
Rohlíčky  (4510 hlasů)
Vosí hnízda  (4458 hlasů)
Jiné  (4441 hlasů)
Cukroví nejím  (4366 hlasů)
Rybu a salát  (4358 hlasů)

Celkem: 40359 hlasů


Akce ostatních klubů

květen 2020

po

út

st

čt

so

ne

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Zobrazit jiný měsíc


Naposledy přidaná fotka:

Cesta za pokladem 26. 6. 2016